Konkurrencebetingelser - Dansk Sommelier Uddannelse


Herunder kan du læse de gældende konkurrencebetingelser for deltagelse i Dansk Sommelier Uddannelses igangværende eller kommende konkurrencer.


Aktuel konkurrence: Blindsmagningkonkurrence på Winemarket og Kolding Vinfestival (AFSLUTTET)

Arrangør

Lodtrækningen arrangeres af Dansk Sommelier Uddannelse (herefter "DSU"), Klokkerlodden 3, 4850 Stubbekøbing, CVR: 37384623.

Hvem kan deltage

Deltagere ved følgende arrangementer kan være med i konkurrencen om et vinkursus:

  • Winemarket Goes French 29. oktober 2023 i Ridehuset, Aarhus
  • Kolding Vinfestival 4. og 5. november 2023 i Volkerts Fylke, Kolding
  • Du skal desuden være fyldt 18 år for at deltage i konkurrencen


Konkurrencens varighed

Deltagelse er kun mulig i de afgrænsede tidsrum, hvor der afholdes Winemarket Goes French i Aarhus og Kolding Vinfestival. Det vil sige 29. oktober kl. 12.30-15.00 og 15.30-18.00 samt 4. november kl. 17.30 – 22.00 og 5. november kl. 12.30 – 16.00.


Sådan deltager du

  • Blindsmag en eller to vine ved DSUs stand på Winemarket Goes French eller Kolding Vinfestival og afgiv dit svar fysisk på en svarformular i standen eller online. For hver vin er der er tre svarmuligheder at vælge mellem.
  • For at deltage i konkurrencen skal der angives både navn og mailadresse, samtidig med, at der gives samtykke til, at din mail må blive tilmeldt DSUs nyhedsbrev.
  • Man kan kun deltage én gang pr. person.


Lodtrækning og præmier

Der gives ét lod for hvert rigtigt svar. Vinderen udvælges ved tilfældig lodtrækning og får besked direkte på mail. Vinderen annonceres også ved fornavn på facebook.com/dansksommelieruddannelse instagram.com/dansk_sommelier_uddannelse fredag den 11. november kl. 16.00.

Præmien er én plads på vinkurset Grundkursus: Introduktion til vin som afholdes i dagene 25. apr., 2. maj, 9. maj og 16. maj 2023 hos FF Aarhus, Åboulevarden 30, 8000 Aarhus C.

DSU forbeholder sig retten til at aflyse kurset i tilfælde af få for tilmeldinger, sygdom eller andre uforudsete hændelser, som gør aflysning nødvendig. Hvis kurset bliver aflyst, vil vinderen blive tilbudt at deltage på et tilsvarende kursus på et senere tidspunkt.

Du kan læse mere om kurset her

- Vinderen kontaktes direkte på på mail. Svarer vinderen ikke inden for 5 dage efter DSU’s henvendelse, vil vinderen ses som have afstået sin præmie, og en ny vinder vil blive udtrukket. Vi trækker max tre vindere.

- Præmien er ikke personlig, det vil sige vinderen må gerne overdrage præmien til en anden person.


Håndtering af personoplysninger

  • Du godkender ved deltagelse i konkurrencen, at din mailadresse tilmeldes DSUs nyhedsbrev. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.
  • Vi bruger derudover din mailadresse til at kontakte dig efter konkurrencen.
  • DSU håndterer dine oplysninger i overensstemmelse med persondataloven.


Særligt for deltagelse ved udfyldelse af DSU spørgeskema

De eneste personoplysninger, der er indsamles i forbindelse med spørgeskema og lodtrækning, er deltagernes navn og e-mailadresse. Denne er nødvendig for at DSU kan kontakte den person, som bliver udtrukket i lodtrækningen og for at deltageren kan blive tilmeldt nyhedsbrevet.


Ansvar og rettigheder

DSU forbeholder sig retten til under rimelige omstændigheder (force majeure) at aflyse konkurrencen samt lodtrækning på et hvilket som helst tidspunkt uden derved at pådrage sig nogen form for ansvar. 

DSU forbeholder sig retten til at ændre i konkurrencens vilkår, aflyse et svarskema og dennes lodtrækning, samt at stoppe andre konkurrencer uden varsel på et hvilket som helst tidspunkt, uden derved at pådrage sig nogen form for ansvar.

Hvis lodtrækningen af en eller anden grund ikke kan gennemføres som planlagt, forbeholder DSU sig ret til når som helst at ændre betingelserne, herunder præmien samt vilkår og betingelser. Eventuelle ændringer udsendes til samme mailadresser som er indleveret via svarskemaer konkurrencen er udsendt til.

Ved mistanke om snyd forbeholder DSU sig retten at udelukke deltagere uden varsel. DSU frasiger sig ethvert ansvar for direkte, indirekte eller utilsigtet tab, der er forårsaget ved deltagelse i konkurrencen.

Hvis der er grund til at antage, at konkurrencebetingelserne ikke overholdes, eller at der er givet forkerte, ulovlige, falske eller ugyldige oplysninger, forbeholder DSU sig retten til at nægte at behandle en tilmelding eller at udlevere præmien.

DSU bærer intet ansvar for eventuelle trykfejl og utilsigtede misforståelser i forbindelse med konkurrencen.

Konkurrencebetingelserne er underlagt dansk lovgivning. Vinderen accepterer at være underlagt dansk lovgivning.